Brevmall, svensk och engelsk.

Powerpointmallar, svensk och engelsk.

Nya och uppdaterade Officemallar för PC och Mac (november 2018)

Det finns två malluppsättningar: ”SU Officemallar” med standardmallar för Word och PowerPoint samt ”SU Ledningsmallar” som innehåller specifika dokumentmallar för förvaltningsledningsärenden.

Det finns olika mallpaket för PC och för Mac.

Till skillnad från tidigare finns nu även alla format av PowerPointmallar med i paketeten. Uppdateringar kommer endast att ske av de två nya mallpaketen.

Du installerar mallarna enkelt:

  • Har du en s.k. SUA-dator (hanteras via IT-avdelningen) går du till Software Center på din dator och installerar mallarna därifrån.
  • Har du en annan dator laddar du ner mallpaketet till din dator från mediabanken (mappen ”Mallar > Office”), extraherar filerna och klickar på installationsfilen (msi-format). Och följer därefter instruktionerna.

Obs! Du kan behöva starta om din dator för att kunna installera mallarna korrekt.

Du hittar både mallar och instruktioner i mappen SU>Mallar>Office i Mediabanken.