För dig som inte har en SU:ad dator, är det Patrik Gustafsson (patrik@macsupport.se Service Tekniker, MacSupport AB) som du ska vända dig till med frågor om eller problem med din dator.

Skriv upp ditt ärende i pärmen i Anna-Karins rum.

Patrik besöker institutionen följande datum (varannan torsdag, jämna veckor).

v.34: 22 maj

v.36: 5 sep

v.38: 19 sep