För dig som inte har en SU:ad dator, är det Patrik Gustafsson (patrik@macsupport.se Service Tekniker, MacSupport AB) som du ska vända dig till med frågor om eller problem med din dator.

Skriv upp ditt ärende i pärmen i Anna-Karins rum.

Patrik besöker institutionen varannan torsdag, jämna veckor.