För dig som inte har en SU:ad dator, är det Patrik Gustafsson (patrik@macsupport.se Service Tekniker, MacSupport AB) som du ska vända dig till med frågor om eller problem med din dator.

Skriv upp ditt ärende i pärmen i Peters rum.

Patrik besöker institutionen följande datum (varannan torsdag, jämna veckor).

v. 20: 16 maj

v.24: 13 juni

v.26: 27 juni

Vecka 22 är torsdagen är en röd dag, men är det akut finns möjlighet för Patrik att komma en annan dag den veckan.