Enligt rektorsbeslut ska alla publikationer av Stockholms universitets forskare och lärare registreras i DiVA från och med 2007. Inrapporteringen ska omfatta all publicering med anknytning till anställningen vid universitetet. Varje år används DiVA som ett underlag till årsredovisningen och bibliometriska analyser.

Som forskare kan du själv registrera bibliografiska uppgifter om dina publikationer i DiVA. Du kan även göra publikationerna fritt tillgängliga på nätet, om du har kontroll över upphovsrätten. Du använder ditt universitetskonto för att logga in i DiVA.

Registrera i DiVA

Anvisningar för registrering i DiVA

Syftet med anvisningarna är att vara ett komplement till rektorsbeslutet om registrering i DiVA. De ska fungera som ett praktiskt stöd för dig som forskare när du registrerar dina publikationer.

Här finns nedladdningsbara lathundar för hur du registrerar din publikation i DiVA:

Lathund Publikationstyp Artikel (868 Kb)
Lathund Publikationstyp Kapitel i bok (883 Kb)
Lathund Publikationstyp Konferensbidrag (905 Kb)

Ytterligare information.