Enligt en överenskommelse mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har alla anställda (heltid) med månadslön vid Stockholms universitet rätt till en timmes friskvård per vecka på betald arbetstid.

Ersättning för friskvård

Anställda har mot uppvisande av kvitto rätt till ersättning för friskvård med 1500 kr per år. Dock ska det vara frågan om motionsidrott av enklare slag.

Ersättningen gäller för de månader man är anställd. T.ex. är du anställd under sex månader får du begära ersättning endast för den tiden.

Kvittot för erlagd friskvård ska lämnas till personalhandläggare på institutionen inom 3 månader från inköpsdatum. Ersättningen gäller för pågående kalenderår. I slutet av kalenderåret ska kvittot/underlaget för det året ha inkommit till Lönesektionen senast 5/12.

Underlag för friskvårdsersättning – hur ska det se ut?

I utbetalningsunderlaget för ersättning för friskvård som skickas från institutionen/motsv till Personalavdelningen för betalning via PA-systemet ska följande uppgifter framgå:

  • originalkvittot,
  • beskrivning vad kvittot gäller för,
  • namn,
  • personnummer,
  • institution/motsv,
  • kontering om summan inte ska belasta lönekontot och
  • ATTEST.

För dem som är antagna till forskarutbildningen, men inte innehar anställning, betalar institutionen/motsv ersättningen via ekonomisystemet. (De som har utbildningsbidrag finns med i PA-systemet.)

Ytterligare information

Här hittar du ytterligare information om friskvård.