Ladok är universitetets studiedokumentationssystem. Här dokumenteras studenter inom grund-, avancerad- och forskarnivå.

Ladok innehåller uppgifter om antagning, registrering, resultat och examina för studenter inom alla nivåer. Uppgifterna ligger till grund för beräkning av helårsstudenter och helårsprestationer.  Ladoksystemet förser andra myndigheter med uppgifter, däribland CSN, SCB och Utbildningsdepartementet.

Logga in på Ladok.

Nya Ladok - manualer och handböcker.

Nya Ladok - vanliga frågor och svar.