Gå in på https://cloud.timeedit.net/su/web/ och klicka på Personal.

I nästa steg väljer du Lokalbokning för personal. Du får nu valet att antingen boka B600 eller B658.

Klicka i schemat där du vill göra din bokning och ange start- och sluttid.

Klart!