RALV (rådet för arbetsmiljö och lika villkor)

Paula Uimonen (ordförande) 

Bengt Karlsson 

Victor Nygren 

Anna-Karin Olsson 

Arbetsmiljöombud/skyddsombud: Anna-Karin Olsson

Brandskyddsansvarig: Eva Eyton

Utrymningsledare: Ej tillsatt

SULF-ombud: Ej tillsatt