Jämställdhetsombud

Mark Graham och Tomas Cole

Miljöombud

Simon Johansson

Ombud för ergonomi

Peter Skoglund

Ombud för likabehandling och trakasserier

Mark Graham och Tomas Cole

Ombud för mångfaldsfrågor

Paula Uimonen

Skyddsombud

Eva Eyton

Brandskyddsombud

Eva Eyton

SULF-ombud

Simon Johansson