Personalmöten VT 2019

  • Måndag 4 februari
  • Måndag 4 mars
  • Måndag 8 april
  • Måndag 6 maj
  • Måndag 10 juni

Alla möten kl. 11.30 i B600