Personalmöten 

  • Personalmöten sker den första måndagen varje månad.
  • Alla möten kl. 11.00 i B600 (eller via Zoom)
  • Inbjudan skickas ut till alla på personallistan inför varje möte

Planerade personalmöten HT21: 

  • 6 sep 11.00                     

  • 4 okt 11.00

  • 1 nov 11.00

  • 6 dec 11.00