Personalmöten HT 2019

  • Måndag 7 oktober
  • Måndag 4 november
  • Måndag 9 december

Alla möten kl. 11.30 i B600