BCD Travel

För att kunna boka resor krävs det att du har en uppdaterad resenärsprofil.
Detta förenklar bokningsprocessen både när du bokar via telefon och via online-bokningssystemet, Amadeus e-Travel Management (AeTM).

Här hittar du länkar till:

  • din resenärsprofil
  • online-bokning

Kontakta SU-teamet hos BCD Travel:

Telefon: 08-505 460 21
E-post: su@bcdtravel.se

Öppettider: måndag–fredag kl. 08.00–17.00, helgfri vardag

Ytterligare information

Här hittar du ytterligare information om resor.

Utlägg som gjort av person som är anställd vid Stockholms universitet

Du registrerar själv ditt utlägg i Primula, under rubriken resor/utlägg. Originalkvitton tejpas på A4-papper och skannas in för att bifogas räkningen. Originalkvittona lämnas därefter till ansvarig personalhandhandläggare på institutionen tillsammans med utskrift ur Primula. Glöm inte att kontera ditt utlägg/resa. På konteringssidan kan du se din lönekontering och kopiera den. Minimikontering är institutionen, projekt och kostnadsbärare. Detaljerad manual finns i Primula under rubriken ”externa länkar” välj dokumentet ”handledning min sida”.

Ersättningen utbetalas i samband med nästa löneutbetalning, förutsatt att utlägget registrerats i tid före lönekörning. Lönekörning görs vanligen runt den 10:e i månaden.

Ytterligare information

Här hittar du ytterligare information om reseräkningar.