Blanketten ”Löne- och tidsrapport” fylls i av anställd. Närmaste chef kontrollerar tid och timlön samt att det av blanketten framgår om något projekt betalar lönen. Därefter skriver respektive chef under.

Timlön rapporteras efter varje månad. Blanketten skicka till personalhandläggare senast den 7:e nästkommande månad.

Ytterligare information

Här hittar du ytterligare information om lön till timlärare samt timanställda assistenter.