Institutionsekonom Lena Saeed

Personaladministratör Anna Szyinska

Kommunikatör Lovisa Wahlsten

Studierektor grundutbildning Anna Gustafsson

Studierektor utbildning avancerad nivå  Eva-Maria Hardtmann

Studierektor forskarutbildning Eva-Maria Hardtmann

Studierektor kandidatprogrammet Global utveckling  Molly Sundberg

Studievägledare och internationell koordinator Simon Johansson

Studieadministratör Anna-Karin Olsson

Övrig administration

Bokning av institutionens lokaler Via https://cloud.timeedit.net/su/web/
Underhåll och service av egna lokaler Via www.akademiskahus.se felanmälan
Underhåll och service i undervisningslokaler Via lokalservice@su.se
   
Service och tillsyn av kopiatorer och skrivare (Printomat) Helpdesk 08-161999 eller serviceportalen.su.se

 

RALV (rådet för arbetsmiljö och lika villkor)

Paula Uimonen (ordförande)  
Bengt Karlsson  
Victor Nygren  
Anna-Karin Olsson (arbetsmiljöombud/skyddsombud)  
   
   
Brandskyddsansvarig  
Utrymningsledare  
SULF-ombud  

 

Passar ditt ärende inte in på något av ovan, vänligen kontakta socant@socant.su.se