Vem gör vad hos Socialantropologiska institutionen? (531 Kb)

Vem gör vad hos Socialantropologiska institutionen?

Ekonomi

Budgetering och budgetfrågor Eva Eyton
Ekonomisk uppföljning av projekt Eva Eyton
Fakturahantering Eva Eyton
Personliga utlägg Via Primula
Upphandlingsansvarig Eva Eyton
Rese- hotellbeställningar för inresande gäster till institutionen Anna-Karin Olsson
Reseräkningar (granskning samt information) Eva Eyton
Övergripande frågor kring ekonomi och administration Eva Eyton

 

Personaladministration

Anställningsärenden - handläggning Eva Eyton/Riita Perttunen-Elo
Arbetsgivarintyg Via SUs personalavdelningen
Arvoden/kostnadsersättning externa föreläsare Eva Eyton/Riita Perttunen-Elo
Friskvårdsersättning (ansökan om bidrag) Eva Eyton/Riita Perttunen-Elo
Ledighetsansökan (ej semester), påskrift närmaste chef Eva Eyton/Riita Perttunen-Elo
Löne- och tidrapport (arvodesräkning) Eva Eyton/Riita Perttunen-Elo
Nycklar och passerkort Eva Eyton/Riita Perttunen-Elo
Personalgym Eva Eyton
Semester Via Primula
Sjukanmälan och friskanmälan Via Primula samt mejl till Eva Eyton
Reseförsäkring Kammarkollegiet Eva Eyton/Riita Perttunen-Elo
SUs personalkatalog (SUKAT) Eva Eyton/Riita Perttunen-Elo

 

Kurs- och utbildningsadministration

Studierektor grundutbildning Anna Gustafsson
Studierektor utbildning avancerad nivå Eva-Maria Hardtmann
Studierektor forskarutbildning Eva-Maria Hardtmann
Studierektor kandidatprogrammet Global utveckling  Paula Uimonen
Studievägledare och internationell koordinator Simon Johansson
Studieadministratör Anna-Karin Olsson
Schema- och lokalbokning (time-edit) Anna-Karin Olsson

 

Övrig administration

Bokning av institutionens lokaler Via https://cloud.timeedit.net/su/web/
Underhåll och service av egna lokaler Via www.akademiskahus.se felanmälan
Underhåll och service i undervisningslokaler Via lokalservice@su.se
Inköp av kontorsmaterial Anna-Karin Olsson
Service och tillsyn av kopiatorer och skrivare (Printomat) Helpdesk 08-161999 eller serviceportalen.su.se

 

RALV (rådet för arbetsmiljö och lika villkor)

Ordförande Paula Uimonen 
RALV Bengt Karlsson
RALV Victor Nygren
RALV Anna-Karin Olsson
Arbetsmiljöombud/skyddsombud Anna-Karin Olsson
Brandskyddsansvarig Eva Eyton
Utrymningsledare  
SULF-ombud  

 

Passar ditt ärende inte in på något av ovan, vänligen kontakta socant@socant.su.se