Kursen utforskar hur nationalstater ofta framställs som naturliga enheter även om de i själva verket är politiska och kulturella konstruktioner. Genom att ta migration och migranter som utgångspunkt snarare än undantag närmar sig kursen på ett kritiskt sätt nationalstaten och de gränser den ger upphov till. Läs mer >

Ansökan

Om du vill ansöka till distanskursen "Migration, kultur och mångfald" gör du det via antagning.se

KURSKOD: SA1202
ANMÄLNINGSKOD: SU-37546