Simon Johansson
Simon Johansson

Simon Johansson började sin doktorandutbildning hösten 2013. Avhandlingen syftar till att utforska en rad breda frågeställningar som rör stadsodling genom att fokusera på relationen mellan människor som odlar och den strukturella kontext i vilken de verkar.

Du hittar Simons blogg här: http://anthronotes.svbtle.com/

Läs mer om Simons avhandlingsarbete.