Pär Frohnert, docent, Department of History, Stockholm University and Mikael Byström, Senior lecturer, Department of History, Uppsala University

Flyktingar, invandrare och den svenska välfärdsstaten 1930-2000. Presentation av en ny antologi.

Förra året utkom antologin Reaching a state of hope. Refugees, immigrants and the Swedish welfare state, 1930-2000 (Nordic Academic Press). Redaktörerna för boken Mikael Byström och Pär Frohnert presenterar boken. I antologin görs för första gången ett försök att för en engelskspråkig akademisk publik presentera en större översikt av svensk historisk forskning kring flykting- och arbetskraftsinvandring.

Mikael Byström, docent och universitetslektor, Historiska institutionen, Uppsala universitet. Har publicerat flertal artiklar och två böcker om svensk flyktingpolitik i ett historiskt perspektiv. Hans senaste monografi är Utmaningen. Den svenska välfärdsstatens möte med flyktingar i andra världskrigets tid (2012).

Pär Frohnert, docent och universitetslektor, Historiska institutionen, Stockholms universitet. Forskar f n kring svenska flyktinghjälporganisationer under 1930- och 40-talen. Har medverkat i projektet Förintelsen i europeisk historiekultur med inriktning mot press och skolböcker i Västtyskland/Tyskland.

The seminar will be held in Swedish.

Textunderlag skickas ut på begäran (kontakta lina.lorentz@socant.su.se).

Find out more about the Migration cluster at the Department of Social Anthropology.

All seminars in the series.