För elva år sedan fylldes media av chockrubriker om våldsamma konfrontationer i Paris förorter. Idag förknippas samma områden med terrorister, patriarkalt förtryck och ett ökat utanförskap. Min forskning tar avstamp i gräsrotspolitikens kamp för att beskriva förortens komplexitet. Studien intresserar sig speciellt för konflikten mellan feministiska och antirasistiska perspektiv rörande kvinnors rättigheter i förorten.

Läs mer om Forskardagarna - populärvetenskapliga föredrag om aktuell forskning. Fri entré. Öppet för alla.

Läs mer om Johanna Gullbergs forskning och avhandling.