Khalid Koser
Khalid Koser

Khalid Koser besökte nyligen Afghanistan och Pakistan och talade på konferensen om framtida tänkbara ”displacement scenarios” i Afghanistan, i regionen och globalt och diskuterade de mest effektiva sätten att bemöta dessa scenarier.

Här kan du läsa mer om konferensen.