Annika Rabo, professor i socialantropologi, höll ett anförande om detta och beskrev situationen i världen och i Sverige just nu.

 

 

Dessutom presenterade Annika Rabo tillsammans med Elisbet Tiselius, Johanna Hargö och Jonas Ebbesson något av det universitetet gör för nyanlända i ett panelsamtal under ledning av vicerektor Karin Helander.

Våren 2016 bjöd Socialantropologiska institutionen in till en öppen samtalsserie i sju delar med fokus på Sverige, migration och flyktingskap. I samtal med forskare och masterstudenter vid institutionen gavs ett vidare perspektiv på dagens situation.

Ta del av hela samtalsserien.