Samtal om Flora Nwapa (1931-1993), den första internationellt publicerade kvinnliga författaren i Afrika. Nwapas roman Efuru (1966) banade vägen för kvinnliga afrikanska författare. Hon startade även förlaget TANA Press, vilket gjorde henne till Nigerias och även Afrikas första kvinnliga förläggare.

Möt Flora Nwapas son Uzoma Nwakuche som nu driver TANA Press i ett samtal med Paula Uimonen, som forskar om kvinnliga afrikanska författare i ett forskningsprogram om världslitteratur.

Medverkande: Uzoma Nwakuche, TANA Press, Nigeria och Paula Uimonen, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om samtalet.

Evenemanget är ett samverkansprojekt mellan Stockholms universitet och Stockholms Stadsbibliotek/Internationella biblioteket, med stöd av Stockholms universitet.

Läs mer om Paula Uimonens forskning.

Läs mer om forskningsprogrammet ”Cosmopolitan and vernacular dynamics in world literatures”.