Fokus för samtalet är flyktingkrisen på Medelhavet: orsaker och lösningar? Under 2014 omkom fler än 3 300 personer på Medelhavet i samband med försök att ta sig till Europa. Hittills i år beräknas nära 2 000 ha omkommit. Samtalets första del rör den faktiska och rättsliga bakgrunden: Varför ger sig flyktingarna ut till sjöss? Vad säger folkrätten? Vilka regler gäller? Vad får och ska stater göra till sjöss? Samtalets andra del rör vad som kan göras: Vilket rättsligt ansvar har stater för att förhindra att fler liv förloras till sjöss? Vad kan EU göra? Hur påverkar synen på migration?

Paneldeltagare:

  • Shahram Khosravi är lektor i socialantropologi med intresse för Iran och Mellanöstern, migration och mänskliga rättigheter.
  • Martin Ratcovich är doktorand i folkrätt med intresse för havsrätt, flyktingrätt och mänskliga rättigheter. Hans avhandlingsarbete rör folkrättsliga regler om räddning och skydd av migranter till sjöss.
  • Louise Dane är doktorand i offentlig rätt med intresse för migrations- och barnrätt. Hennes avhandlingsarbete rör principen om barnets bästa i migrationsprocessen.

Panelsamtalet anordnas av Stockholm Center for International Law and Justice (SCILJ).

För mer information.