Seminarium om det som kallas Samverkan och det som tidigare kallades ”Tredje uppgiften.”

Om att samverka med omgivande samhället

Om att som forskare nå ut i och vara tillgänglig för media

Om att själv skriva (eller göra annat) för att sprida sin forskning utanför akademin

Vad gör vi? Hur gör vi det? Vad vill vi mer göra? Hur kan vi arbeta med dessa frågor på institutionen? Några av institutionens forskare inleder med att berätta om sina erfarenheter av samverkansprojekt, förmedla sin forskning till en bredare publik och delta i media.

Den största delen av seminariet ägnas åt allmänt erfarenhetsutbyte och diskussion kring dessa teman. Syftet med seminariet är att samla in idéer och konkreta förslag på hur vi på institutionen går vidare och arbetar med dessa viktiga frågor.