Dubai skyline. Foto: Andrzej Markiewicz
Dubai skyline. Foto: Andrzej Markiewicz

Om du är intresserad, behöver vi en kort beskrivning av ditt projekt – vilken typ av bilder och hur du vill ställa ut dem (antal bilder, storlek och hur de kommer att produceras och hängas), en budget (för framkallning och inramning) och några exempelbilder (max 5 stycken, i JPEG-format och inte mer än 10 MB). Vinnaren får 10 000 kronor som ska täcka kostnaderna för att producera utställningen.

Vi ser fram emot kreativa projekt som tar framhäver fotografins potential i antropologin! Vinnaren, som utses av en panel bestående av anställda vid institutionen, kommer sedan att få sätta ihop utställningen som ska stå klar när höstterminen börjar i slutet av augusti 2014.

Skicka in ditt bidrag till lina.lorentz@socant.su.se. Glöm inte att ange ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, och om du är student (vilket år/kurs) eller personal.

Deadline: 16 maj.

*Prissumman ska täcka kostnaderna för att producera utställningen.