Why history matters: Differences in how Syrian refugees are ’managed’ in Jordan, Lebanon and Turkey.

The modern architecture of international humanitarian assistance has established a template of provisioning for refugees fleeing armed conflict. Whether in Africa, Asia or elsewhere, the template is the same; establish camps, determine who are the most vulnerable, and offer protection and assistance on that basis. On the eastern shores of the Mediterranean, that framework has been unsuccessful. The meagreness of that assistance coupled with an unsustainable policy of regional containment have only created greater poverty and misery for Syrians fleeing civil war. How this has been allowed to happen can best be understood by examining the extraordinary social linkages and networks that have existed there for centuries and which continue to influence the disparities between perceptions, aspirations and behaviour among refugees, practitioners and policymakers in Jordan, Lebanon and Turkey.

Professor emeritus Dawn Chatty, Centre for Refugees Studies, University of Oxford.

Dawn Chatty is Emeritus University Professor in Anthropology and Forced Migration and former Director of the Refugee Studies Centre, Department of International Development, University of Oxford, UK. Her research interests include coping strategies and resilience of refugee youth, tribes and tribalism, mobile pastoralism and conservation, gender and development, health, illness and culture. Her most recent books include: Dispossession and Displacement in the Modern Middle East, Cambridge University Press, 2010; Dispossession and Forced Migration in the Middle East and North Africa (eds. With Bill Finlayson), Oxford University Press, 2010. She is currently researching Syrian refugee perceptions and aspirations in Turkey, Lebanon and Jordan with a grant from the British Academy. 

Film screening of The Wait (47 min) by Maher Abdel Aziz.

 

Sverige, migration och flyktingskap. En samtalsserie i sju delar

Under hösten har många engagerats i diskussioner om universitetens möjliga roll när det gäller de flyktingar som anlänt till Sverige. Med denna samtalsserie vill vi ge perspektiv på dagens situation genom att belysa inte bara pågående och dagsaktuell forskning utan också sådan som under decennier bedrivits i Sverige om migration, flyktingskap och välfärdsinstitutioner.

Hur har samhället sett på mottagandet och välkomnandet av olika kategorier av migranter och flyktingar? Hur har spänningen mellan ”assimilering” kontra ”mångfald” märkts i samhället och hur yttrar den sig idag? Synen på och rätten att finnas och vara kvar i Sverige har skiftat genom åren. Vad kan vi som forskare säga om de grundantaganden som ligger i botten på dessa skiftande synsätt?

Välkommen till Socialantropologiska institutionens samtalsserie om Sverige, migration och flyktingskap.

 

Program

Tisdag 5 april, 18.00–19.30, Galleriet, Studenthuset

Från arbetsmigration till flyktinginvandring 1950-2015.
Professor emeritus Yngve Lithman, professor Erik Olsson och professor Annika Rabo.

Tisdag 12 april, 18.00–19.30, Galleriet, Studenthuset

Är etablering detsamma som integrering?
Professor Annika Rabo och docent Alireza Behtoui.

Tisdag 19 april, 16.00–18.30, Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus

The Syrian refugee crisis (in English).
Professor emeritus Dawn Chatty, Centre for Refugees Studies, University of Oxford.
Film screening of The Wait (47 min) by Maher Abdel Aziz.

Måndag 2 maj, 18.00–19.30, Ahlmannsalen, Geovetenskapens hus

Kan vi dra lärdomar från ’Balkanvågen?’
Professor emeritus Karin Norman och docent Ivana Maček.

Tisdag 10 maj, 18.00–19.30, Galleriet, Studenthuset

Gränser- gränsöverskridare – och juridiska system.
Doktor Heidi Moksnes och docent Shahram Khosravi.

Tisdag 17 maj, 18.00–19.30, Galleriet, Studenthuset

Inkludering vs exkludering.
Professor Mark Graham och masterstudenterna Natalia Hautaniemi, Nathalie Wickström och Mauricio Rogat.

Onsdag 25 maj, 18.00–19.30, Galleriet, Studenthuset

Var går gränsen?
Postdoktor Ruben Andersson.

Ytterligare information