Didier Fassin
Didier Fassin

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) delar ut Vegamedaljen 2016 till Didier Fassin. Didier Fassin är en mycket mångsidig antropolog med gedigna och breda meriter, och exemplarisk i sitt starka engagemang i samhällsfrågor. Efter att först i sitt hemland Frankrike ha utbildat sig till läkare engagerade han sig i internationella hälsoproblem, särskilt HIV/AIDS, genom organisationen Médecins Sans Frontières, där han kom att inneha en framträdande ställning. Hans medicinska fälterfarenhet ledde honom till antropologin, och en doktorsexamen vid EHESS, Paris. Sedan 2009 är han James D. Wolfensohn Professor of Social Science vid Institute for Advanced Study, Princeton.

Vegasymposium

Swedish Society for Anthropology and Geography has awarded Professor Didier Fassin with the SSAG’s Medal in Gold. Since 2009, he is James D. Wolfensohn Professor of Social Science at the Institute for Advanced Study Princeton, USA. From his earlier work in medical anthropology, Professor Fassin has developed a broad humanitarian anthropology – sometimes called a critical moral anthropology – focusing on marginalized and vulnerable groups, and the public institutions that contribute to make them vulnerable.

The Public Presence of Anthropology

The symposium will discuss the public relevance and importance of anthropology as well as the complex issues raised by the interactions with publics. This will involve the significance of ethnography and the moral and political questions it can enlighten. It will therefore not be programmatic, but rather analytic, and of course will propose case studies to enlighten the argument.

Program

9:15 Opening of the Vega Symposium. Professor Sten Hagberg, President of SSAG and Chair of the Symposium

9:30 Anthropologists without borders. Professor Didier Fassin, Institute for Advanced Social Studies, Princeton, USA

10:15 Interpreting Biology. Professor Margaret Lock, McGill University, Canada

10:45 Coffee

11:15 Being irrelevant in the relevant way: The contribution of anthropology to public wisdom. Professor Thomas Hylland Eriksen, Oslo University, Norway

11:45 Anthropology for Embattled Times: How Can We Live Differently? Professor Saba Mahmood, University of California, Berkeley, USA

12:15 Questions and summing up

12:45 Closing of Symposium

För mer information om Vegadagen.