Historik

Bild 1

Socialantropologiska institutionen 1964-2014

I samband med Samhällsvetenskapliga fakultetens 50-årsfirande 2014 gavs boken ”Faculty of Social Sciences 1964-2014” ut. Boken är en sammanställning av fakultetens, och de ingående institutionernas, historia från 1964 fram till i 2014.

Historik

Socialantropologin är fortfarande ett av de nyare ämnena vid svenska universitet. När det uppstod i det internationella forskarsamhället var det framför allt inriktat på icke-västerländska samhällen. Efterhand har ämnet definierat om sig, så att vi nu vill belysa mänskligt liv överallt i världen.

Kontakt

Besöksadress:
Stockholms universitet
Socialantropologiska institutionen
Universitetsvägen 10 B
Frescati, Stockholm
Södra huset ingång B, plan 6

Postadress:
Stockholms universitet
Socialantropologiska institutionen
Universitetsvägen 10 B
106 91 Stockholm

Fakturaadress:
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Ange 309 i fältet "Er referens" på fakturan

Telefon:
Växel 08-16 20 00

E-post:
Kontakta respektive person direkt (förnamn.efternamn@socant.su.se).

Fler kontaktuppgifter

Övrig information
Bankgiro: 5050-0206
VAT nummer: SE202100306201
Organisationsnummer: 202100-3062

Öppettider under terminstid:
Dörrar och hissar är öppna mån - fre kl 7.30-17.00

Facebook