Studentexpedition

Anna-Karin Olsson
E-post: socant@socant.su.se
Telefon: 08-16 33 77
Studentexpeditionen är öppen måndag-torsdag kl. 13.00-16.00

Studievägledning

Studievägledaren är en av länkarna mellan studenten, institutionen och universitetet. Till studievägledningen vänder du dig för att få råd och stöd i allmänna frågor som rör dina studier.

Förutom vägledning gällande yrkes- och studieval kan du även få hjälp med studentutbyten och intyg. Har du speciella behov eller möter svårigheter kan du här också få hjälp med stödinsatser.

E-post: studievagledare@socant.su.se
Telefon: 08-16 33 76
Telefontid: tisdag kl. 13.00-14.00 och onsdag kl. 11.00-12.00
Rum: B678
Mottagningstid: tisdag kl. 9.00-12.00 och onsdag kl. 13.00-16.00

Press

Lovisa Wahlsten, kommunikatör 
E-post: lovisa.wahlsten@socant.su.se
Telefon: 08 16 36 35

Stockholms universitets presstjänst
Telefon: 08-16 40 90

Övrig administrativ personal

Se information här.

Forskare

Se information under respektive forskares sida.