Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av institutionens personalärenden och, i förekommande fall, kontorsadministration. Du ansvarar för att aktivt planera och följa upp personalärenden och för att organisera och utveckla rutiner kring detta. Du arbetar nära institutionens övriga medarbetare, särskilt prefekt och administrativ chef, studierektorer, samt nära universitetsförvaltningens personalavdelning.

I uppgifterna ingår:

 • Hantering av anställningsärenden och varsel,
 • ansvar för ersättning till timlärare, gästlärare och gästföreläsare,
 • medverka i budgetprocessen i frågor som rör personalkostnader,
 • ansvar för SUKAT,
 • ansvar för kontakterna med universitets telefonväxel,
 • hantering av sjukanmälningar,
 • ansvar för spridning av information till anställda i frågor som rör anställningsvillkor, hälso- och sjukvård, friskvård, försäkringar,
 • ansvar för administration och arkivering av handlingar som rör personalärenden,
 • ta ett delat ansvar för institutionens arkivvård inom personal, posthantering, gemensamma utrymmen och inventarier, samt att bistå vid evenemang som t.ex. disputationer och externa besök,
 • att fungera som backup i frågor som rör ekonomiadministration,
 • ansvara för rumsskyltar samt
 • kunskap om Raindance, Mercur och Primula.

Läs hela annonsen och hur du skickar in din ansökan.