Miljöarbetet på Stockholms universitet

Universitetets miljöwebb samlar information om universitetets miljöarbete som t.ex. vår miljöpolicy och hur du som student och medarbetare kan bidra i miljöarbetet.

www.su.se/miljo/

Miljöarbetet på Socialantropologiska institutionen

Här kan du ta del av Socialantropologiska institutionens Miljöhandlingsplan 2014 (117 Kb) .

Läs också Simon Johanssons kartläggning av Socialantropologiska institutionens Resvanor och CO2-utsläpp (205 Kb) .

Här kan du läsa Socialantropologiska institutionens rutiner för sophantering och återvinning: Waste management (185 Kb)

SAMIR

Rapportera miljöavvikelser och förslag på förbättringar. Du behöver inte logga in för att rapportera.