Miljöarbetet på Stockholms universitet

Universitetets miljöwebb samlar information om universitetets miljöarbete.
www.su.se/miljo/

 

 

Miljöarbetet på Socialantropologiska institutionen

Miljöhandlingsplan_2021 (164 Kb)

SAMIR

Rapportera miljöavvikelser och förslag på förbättringar. Du behöver inte logga in för att rapportera.