Från och med hösten 2022 kommer vårt utbildningsutbud att ändras och den fristående termin III (SA3002) kommer inte längre att ges. Istället får man läsa fristående (nya) termin III och termin IV för att få ut en examen i socialantropologi (inklusive breddningsämnen). 

(Nya) termin III består av fyra delkurser och termin IV består av fältarbete och uppsatsskrivande. 

Det finns fortfarande möjlighet att söka SA3002 till VT22 via sen anmälan; kursen ges för sista gången VT22. För frågor kring detta kontakta socant@socant.su.se

Denna ändring drabbar inte er som går programmet. 

För frågor kontakta studierektorgrund@socant.su.se