Christina Garsten. Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet
Christina Garsten. Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet

Professor Christina Garsten, Socialantropologiska institutionen, har tillsammans med professor Bo Rothstein och professor Stefan Svallfors skrivit boken ”Makt utan mandat – de policyprofessionella i svensk politik”.

De policyprofessionella är inte förtroendevalda politiker och inte heller meritrekryterade tjänstemän. De bär titlar som t.ex. politisk sekreterare, politiskt sakkunnig, samhällspolitisk chef, pressekreterare, konsult och kommunikatör och arbetar på Regeringskansliet, de politiska partierna, intresseorganisationerna, tankesmedjorna och PR-byråerna.

Seminarier under Almedalsveckan

Christina Garsten kommer under Almedalsveckan i Visby att medverka i en rad seminarier och samtal för att diskutera de policyprofessionella – en dold grupp makthavare i svensk politik.

Måndag 29 juni

15.00 – 15.45 Politikens osynliga makthavare – ett hot mot demokratin?
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Tisdag 30 juni

14.55 – 15.35 Ändrade villkor för svensk demokrati? Om policyprofessionella, opinionskänslighet och parlamentarism
Plats: Matsalen, Strand Hotel, Strandgatan 34, Visby

Onsdag 1 juli

13.45 – 15.00 Folkstyre utan folkvalda – om de policyprofessionellas roll i den svenska demokratin
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B51

Fredag 3 juli

13.30 – 15.00 Makt utan mandat – de policyprofessionella i den svenska demokratin
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Sal E22

”Makt utan mandat” i media

Boken ”Makt utan mandat” har under våren uppmärksammats i tidningar, radio och teve. I april skrev de tre författarna på DN Debatt ”Politikproffs i kulisserna styr utan demokratiskt mandat” (2015-04-18). Vid ett seminarium på Institutet för framtidsstudier, som finns att se på SVT Forum, presenterades boken.

Här följer ett urval av artiklar och nyhetsinslag om boken: