På Tensta konsthall pågår just nu utställningen Rapporter från nya Sverige. Utställningen handlar om historia och minne i Tensta, både i förhållande till platsen och till de människor som bor och verkar där.

Ett fyrtiotal konstnärer, arkitekter, lokala föreningar, artister, sociologer, kulturgeografer, filosofer och andra berör det förflutna i konstverk, forskningsprojekt, seminarier, vandringar m.m. Samtidigt rapporterar de också om sakernas tillstånd i Tensta idag, om det som på många sätt kan beskrivas som det nya Sverige.

Som en del av utställningen har The Silent University upprättats. Det är initierat av konstnären Ahmet Ögüt och är en alternativ kunskapsplattform som drivs av och för asylsökande, papperslösa och flyktingar som har en examen från hemlandet men som inte har möjlighet att utöva sitt yrkeskunnande i Sverige.

Universitetet bygger på möten, samtal, föreläsningar, seminarier samt webbaserade resurser. Nyligen gavs Silent University – Tensta Reader #1 ut. Den innehåller texter av forskare vid Stockholms universitet. Texterna reflekterar över begrepp som gränser, utbildning, lokala organisationer och aktivism. Shahram Khosravis bidrag har titeln Is a world without borders utopian?

Läs mer om Rapporter från nya Sverige på Tensta konsthalls webb.

Läs mer om The Silent University.