Foto: Ivana Maček. Publicerad i Sarajevo Under Siege: Anthropology in Wartime av Ivana Maček (University of Pennsylvania Press, 2009). ”Washing and filling water containers at the hose that was the only source of water for the entire neighborhood. In the background lawns have been planted with vegetables. Sarajevo suburb of Hrasno, September 1994".
Foto: Ivana Maček. Publicerad i Sarajevo Under Siege: Anthropology in Wartime av Ivana Maček (University of Pennsylvania Press, 2009). ”Washing and filling water containers at the hose that was the only source of water for the entire neighborhood. In the background lawns have been planted with vegetables. Sarajevo suburb of Hrasno, September 1994".

 

Foto: Ivana Maček. Publicerad i Sarajevo Under Siege: Anthropology in Wartime av Ivana Maček (University of Pennsylvania Press, 2009). ”A “Sarajevo tin can” (sarajevska konzerva), a stove constructed out of a five-liter tin can from humanitarian aid. A source of pride and humiliation for besieged Sarajevans: Pride at the creativity and practical inventiveness, and humiliation because of the war and inadequate humanitarian aid. Sarajevo September 1994".
Foto: Ivana Maček. Publicerad i Sarajevo Under Siege: Anthropology in Wartime av Ivana Maček (University of Pennsylvania Press, 2009). ”A “Sarajevo tin can” (sarajevska konzerva), a stove constructed out of a five-liter tin can from humanitarian aid. A source of pride and humiliation for besieged Sarajevans: Pride at the creativity and practical inventiveness, and humiliation because of the war and inadequate humanitarian aid. Sarajevo September 1994".

Upplösningen av Jugoslavien ledde till att kriget började 1991. Först 1995 kom ett fredsavtal till stånd som gjorde slut på kriget – Daytonavtalet.

Ivana Maček är docent vid Socialantropologiska institutionen. Hennes projekt ”Belonging in Bosnia. Cultural Dynamic of Collective Identities in the Context of 'Dirty War'” var det första projekt som utfördes under kriget i Bosnien Hercegovina.

Det resulterade i den internationellt publicerad monografi, Sarajevo Under Siege: Anthropology in Wartime (University of Pennsylvania Press, 2009).

Boken handlar om vanliga människors upplevelser i Sarajevo mellan 1992 och 1996. Den beskriver de strategier människor använde för att klara av situationen och den kreativitet med vilken de hanterade desperata förhållanden.

Läs mer om boken.

Ivana Maček intervjuades för någon vecka sedan i Sveriges Radio om kriget på Balkan. Läs mer och lyssna på inslagen.

Läs mer om Ivana Mačeks forskning.