Artikeln publiceras i Cultural Anthropologys serie ”Crisis of Liberalism”.

Campaign Watching from Stockholm.” Hot Spots, Cultural Anthropology website, October 27, 2016.

Läs också ”USA: Valkampanj i teaterstaten” av Ulf Hannerz i bloggen ”Antroperspektiv - deltagande observationer i Sverige och omvärlden”.