Beppe Karlsson
Beppe Karlsson

Från Kungl. Vitterhetsakademiens hemsida:

”Bengt G. Karlssons forskningsprofil, med tydlig inriktning mot humanistisk och samhällsvetenskaplig miljöforskning och frågor kring etnicitet, migration och mänskliga rättigheter, tillför Akademien intressanta forskningsperspektiv. De kommande åren hoppas han kunna ägna åt ett projekt som han kallar Nuclear Lives – en studie av livet i och runt kärnkraftverk, urangruvor och anrikningsanläggningar i olika delar av världen.”

Här kan du läsa mer om Beppe Karlssons forskning.

Läs mer om Kungl. Vitterhetsakademien.