Tidigare under våren utlyste institutionen två lediga anställningar i utbildning på forskarnivå i socialantropologi. Sista ansökningsdag var 2 april. Alla ansökningarna behandlas just nu och ett slutgiltigt besked lämnas till de ansökande under andra veckan i juni.