Hege Høyer Leivestad
Hege Høyer Leivestad

Hege Høyer Leivestad har beviljats anslag för projektet ”Gränsfrakt: Maritim logistik på Europas sydspets”. Värdland: Storbritannien.

Läs mer om Heges projekt.

Läs mer om de sex forskare vid Stockholms universitet som får bidrag för Internationell postdok.

Läs mer om VR:s bidragsbeslut (lista över beviljade medel).