Johanna Gullberg
Johanna Gullberg

För elva år sedan fylldes media av chockrubriker om våldsamma konfrontationer i Paris förorter. Idag förknippas samma områden med terrorister, patriarkalt förtryck och ett ökat utanförskap. Johanna Gullbergs avhandlingsprojekt tar avstamp i gräsrotspolitikens kamp för att beskriva förortens komplexitet. Studien intresserar sig speciellt för konflikten mellan feministiska och antirasistiska perspektiv rörande kvinnors rättigheter i förorten.

Läs intervjun med Johanna Gullberg i Universitetsnytt, nr 5, 2016.