De nyligen presenterade åtgärderna syftar till att fler människor ska återvända till sina hemländer efter att de fått avslag på sin asylansökan. Men med utgångspunkt i den kunskap som finns i forskningen om migration, asyl och papperslösas villkor är utspelet djupt oroande på en rad punkter, skriver forskarna på Svenska Dagbladets debattsida.

Förslaget pekar sammantaget i en tydlig riktning: mot en polisstat med ökad kontroll av vissa invånare, skriver de vidare och uppmanar därför regeringen att ta tillbaka åtgärderna och istället genomföra en politik som ger skydd till fler människor på flykt.

Ta del av hela debattartikeln (Svenska Dagbladet 2016-10-03).

Läs mer om Shahram Khosravis och Heidi Moksnes forskning.