Delmi Kunskapsöversikt 2016:4
Delmi Kunskapsöversikt 2016:4

Begreppet ”diaspora” används ofta för att beskriva en grupp migranter som lever i ett annat land än ursprungslandet men ändå är länkade till det. Termen har blivit ett alltmer vanligt inslag i forskningen och den politiska debatten om sambandet mellan migration och utveckling. Diasporor tillskrivs en viktigroll för bland annat utveckling, integration, återuppbyggnad av post-konfliktländer samt överföring av kunskaper mellan länder.

Kunskapsöversikten redogör för diasporabegreppets innebörd och betydelse och beskriver vad forskningen funnit om dess roll för utveckling och integration.

Studien publiceras av Delmi - Delegationen för Migrationsstudier. Den finns att läsa och ladda ner på Delmis hemsida.

Vid ett seminarium den 13 oktober 2016 presenterades publikationen av Erik Olsson, följt av ett samtal mellan ett tjugotal inbjudna aktörer inom utvecklings- och biståndsfältet.

Läs ett referat från seminariet.

Läs mer om Erik Olssons forskning.