Fitting in - a letter to jinyi är en film om besöket i Barsebäck. Kärnkraftverket, som togs i bruk i mitten av 1970-talet, är för närvarande är stängt. Filmen tar upp kraftverkets design och hur det ”passar in” i det omgivande landskapet.

Jinyi Wang är doktorand inom människa-datorinteraktion vid Mobile Life Centre/Swedish Faculty for Design Research and Research Education vid KTH. Hon har en kandidatexamen i industriell design och en master i dataanimation. Hennes forskningsämne är ”A new hybrid media from a design perspective that combines emergent mobile technologies for video interaction with the advances in the Internet of Things.”

Läs mer om hennes forskning.

RESA

Kursen Ethnographic Research Methods, som leddes av professor Beppe Karlsson, arrangerades som en del av RESA - Research School for Swedish Anthropology.

Genom samarbete mellan olika specialiserade vetenskapliga miljöer erbjuder RESA kvalificerade möjligheter för forskarstuderande med olika intressen inom antropologi-området. Forskarskolan utgör en gemensam mötesplats där doktoranderna träffas och berikar varandras forskning, i seminarier, kurser och resor. Forskarskolans medlemsinstitutioner och inbjudna forskare bidrar med fördjupning genom föreläsningar, seminarier och handledning.

Läs mer om RESA och kursen Ethnographic Research Methods.