Singburi, Thailand. Foto: Karin Svensson
Singburi, Thailand. Foto: Karin Svensson

”Att efter en lång utbildning få åka på ett riktigt fältarbete och göra det som man tidigare bara läst om var särskilt kul. Jag kan verkligen rekommendera andra studenter att ta sig tid och söka ett stipendium för att få chansen att pröva på hur det faktiskt fungerar att åka ut i fält”, säger Anders.

Socialantropologiska institutionen utlyser i år totalt tre Minor Field Studies-stipendier (MFS) för master - och kandidatstudenter vid institutionen. Stipendierna, som finansieras av Sida, syftar till att ge studenterna tillfälle att samla material till sitt examensarbete och skaffa sig erfarenhet av ett så kallat ”utvecklingsland”. En förhoppning är att stipendiaterna hittar nya verktyg för att verka i globala sammanhang.

Uppsatsskrivandet får ett lyft i sig genom att förlägga fältet utomlands tror Karin. ”Att resa bort och få nya perspektiv är givande”, säger hon.

Thailand. Foto: Karin Svensson
Thailand. Foto: Karin Svensson

Karin åkte till Thailand för att undersöka volontärturism och hur volontärer skapar sin roll. Hon tog kontakt med företaget Volontärresor och åkte själv som volontär till Singburi norr om Bangkok där organisationen Greenways arrangerar olika typer av volontärarbete. Under de åtta veckorna på plats arbetade hon dels på en skola och på ett elefantcenter, dels utförde hon deltagande observation och gjorde intervjuer.

Karins masteruppsats diskuterar bland annat volontärernas förhoppningar och önskan att deras resa ska ge dem en mer autentisk upplevelse av vistelsen i Thailand, få dem att komma närmare lokalbefolkningen och inte bara träffa andra turister.

Förberedelsekurs

Alla studenter som beviljats ett stipendium deltar i en obligatorisk förberedelsekurs som behandlar svenskt utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsofrågor, säkerhetsinformation och landinformation. Kursen äger rum i Härnösand.

”Vistelsen i Härnösand var bra”, säger Karin. ”Man lärde känna studenter från andra discipliner och fick ta del av deras projektplaner och val av plats för sina fält.” För Anders var veckan särskilt givande med tanke på var han valt att förlägga sina fältstudier. ”På kursen får man träffa en kontaktperson som ansvarar för ett specifikt land. Jag fick en hel del praktisk information om Hebron och hur det verkligen ser ut på plats. En riktig ’reality check’”, säger Anders.

I sitt projekt tittar Anders på Hebron och dess status som ett av Unescos världsarv och den industri med olika aktörer som på ett eller annat sätt arbetar med stadens världsarvstatus. Hur skiljer sig deras tolkning från Unescos bedömning av vad ett världsarv innebär; vilka ekonomiska faktorer är inblandade? Till skillnad från Unesco, som lägger vikt vid arkitektur, menar Anders att för internationella organisationer och lokala guider är Hebron som konfliktzon viktigare.

”Det var flera saker som var svåra att hantera på plats. På nätterna hördes granater, soldater var en del av vardagen och att alltid vara övervakad var jobbigt”, berättar Anders.

Att vara i fält

”Första veckan upplevde jag en extrem trötthet”, säger Anders. Samtidigt tycker han att det var positivt att ständigt vara på plats och inte ha möjligheten att kunna åka hem och ”bli av med fältet”. Också Karin pekar på det positiva med att komma bort från vardagen hemma med allt vad det innebär: böcker att läsa och studiestress att hantera.

Hebron
Hebron

”I Sverige är det enkelt att utgå ifrån att man redan vet allt”, menar Anders. Han tror att det kan vara en fördel att åka utomlands och konfronteras med en miljö där man inte alltid vet hur saker och ting fungerar. ”I Hebron fick jag verkligen leta efter information, vara lite av en privatdetektiv”, säger Anders.

Anders hade ordnat sitt boende i Hebron innan han åkte iväg och Karin bodde med de andra volontärerna på volontärcentret. Båda menar att det är viktigt att ha en del praktiska saker fixade innan man ger sig iväg, liksom att skapa kontakter med folk på plats. Karin tog hjälp av Facebook och fick genom olika grupper reda på mycket om Singburi.

Tack vara sociala medier och Skype håller de båda fortfarande kontakt med fältet och kan på så sätt komplettera och följa upp sina respektive projekt.

Ansökan och informationsmöte

MFS-stipendiet är i år fastställt till 27 000 kronor och ska utöver resa och boende också täcka utgifterna för deltagande i den obligatoriska förberedelsekursen. De tre stipendierna som Socialantropologiska institutionen utlyser går att söka vid två ansökningstillfällen.

Första ansökningstillfället har sista ansökningsdatum den 2 juni och det andra den 22 september. Med tanke på kursernas ordning är det lämpligt att masterstudenter ansöker i den första omgången och kandidatstudenter i den andra omgången.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker.

Den 5 maj kl. 15.00 till 16.00 anordnas ett informationsmöte för (masterstudenter) då du bland annat kan få veta mer om stipendierna.

För mer information om MFS-stipendierna, kontakta Anette Nyqvist, studierektor på avancerad nivå.

*Eftersom det är svårt att resa in i Hebron har vi valt att inte skiva Anders riktiga namn.