Stockholm har genomgått två stora befolkningsökningar de senaste 150 åren – i slutet av 1800-talet och i mitten av 1900-talet. Vi står nu inför ännu en, möjligtvis den största i Stockholms historia. Våra urbana miljöer blir allt viktigare och detta ger avtryck på alla nivåer och inom alla samhällets områden, i allt från stadsplanering till ekonomi, kultur och konst.

Shahram Khosravi och Staffan Löfving deltar i följande två föreläsningar (Plats: Konstakademien, Hörsalen, plan 2; Tid: kl. 18.00–19.30):

17 september - Konstens objekt

Synen på objektet förändras i vår tid av nykapitalism och människans roll som konsument av varor, tid och rum blir allt starkare. Begäret och statusen kring objektet har ökat liksom värdet av tillfälliga upplevelser och relationer. Objektet är reellt och något att hålla fast vid i en osäker värld men på samma gång utbytbart och rörligt. Vilken betydelse har objektet i konsten.

  • Christina Zetterlund, professor i Konsthantverkshistoria och teori, Konstfack
  • Sharam Khosravi, docent och lektor i Socialantropologi, Stockholms universitet
  • Ann-Sofi Noring, vice museichef, Moderna Museet
  • Moderator Marie Kraft, arkitekt och forskare, Svenska institutet Paris

24 september - Konstens andra

I ett alltmer rationaliserat och främlingsfientligt samhälle minskar det sociala utbytet. Hur förhåller vi oss till det obegripliga, till skillnader eller till det igenkännbara och det vi är bekanta med. Hur påverkas konstnärsrollen av de attitydförändringar vi ser i idag. Kan konsten skapa rum där en mångfald av människor möts eller bidrar konsten till en ökad segregering.

  • Staffan Löfving, forskare i Socialantropologi, Stockholms universitet
  • Carin Franzén, professor i Litteraturvetenskap, Linköpings universitet
  • Irina Sandomirskaja, professor i Kulturvetenskap, Södertörns högskola
  • Moderator från Eva Bonniers donationsnämnd, Eva Arnqvist, konstnär

Ytterligare information om föreläsningarna hittar du här.

Läs mer om Shahram Khosravis forskning.
Läs mer om Staffan Löfvings forskning.