Styrelsen för Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) beslutade den 3 oktober att bevilja 272 miljoner kronor till forskning inom ramen för 2016 års öppna utlysning. Av 96 beviljade bidrag gick 18 till Stockholms universitet.

Lista över samtliga projekt som Forte har beviljat bidrag finns här.

Läs mer om Shahram Khosravis forskning.