Foto: Andrzej Markiewicz
Foto: Andrzej Markiewicz

 

Antropologerna Dolly Kikon och Bengt G. Karlsson i samarbete med fotografen Andrzej Markiewicz följde, mellan 2013 och 2015, migranter från nordöstra Indien. Fotografierna visas nu i utställningen: ”Wayfinding: a photoethnography of indigenous migration” som turnerar i Indien och Nepal i november och december.

Utställningen handlar om livet för migranter som rest från nordöstra Indiens gränstrakter till de växande städerna i södra Indien. Trots att resan inte innebär att människorna korsar någon landsgräns är den, både geografiskt och kulturellt, en förflyttning till en mycket annorlunda plats.

Kikon och Karlsson arbetar nu på en bok med titeln ”Leaving the Land: Indigenous Migration from the Resource Frontier to the Urban Sprawl in India”. Utställningen är en del av ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Läs mer om utställningen.

Foto: Andrzej Markiewicz
Foto: Andrzej Markiewicz